Acte necesare pentru procură depunere declarații fiscale on-line

  • cartea de identitate a administratorului societății sau, după caz, a reprezentantului persoanei fizice autorizate;
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite să depună declarațiile fiscale on-line;
  • certificatul de înregistrare fiscală al societății/persoanei fizice autorizate;
  • certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului.