Activitatea noastră constă în îndeplinirea tuturor operațiunilor notariale prevăzute de Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activitații notariale și de Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995 și anume: redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, autentificarea înscrisurilor, procedura succesorală notarială, certificarea unor fapte prevăzute de lege, legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnatură precum și a sigiliilor, darea de dată certă, primirea în depozit a documentelor, înscrisurilor sau a altor valori, actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin și al cecurilor, legalizarea copiilor de pe înscrisuri, legalizarea semnăturii traducătorului, eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite în cadrul biroului, precum și procedura divorțului.