Acte necesare:

  • actul de identitate al solicitantului;
  • înscrisul original pentru care se solicită darea de dată certă.

Notarul public nu este răspunzător de conținutul înscrisului, verificând doar ca acesta să nu fie contrar legii și bunelor moravuri.

O copie a înscrisului purtând încheierea de dată certă se oprește în arhiva biroului notarial.