Acte necesare pentru declarație acceptare/renunțare succesiune

  • actul de identitate al persoanei care acceptă succesiunea/renunță la succesiune;
  • certificatul de naştere al persoanei care acceptă succesiunea/renunță la succesiune și certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • certificatul de deces al defunctului.