Acte necesare pentru declarație acord călătorie minor în stăinătate

  • actul de identitate al părintelui sau, după caz, părinţilor care îşi dau acordul în sensul plecării copilului minor în altă ţară, însoţit de celălalt părinte sau, respectiv, de o terţă persoană majoră;
  • copia actului de identitate al persoanei care însoțește copilul;
  • certificatul de naştere al copilului minor;
  • copia pașaportului sau a cărții de identitate a copilului minor;
  • sentința de divorț dacă minorul este încredințat unuia dintre părinți.