Acte necesare pentru declarație asociat/administrator

  • actul de identitate al declarantului (asociatul/administratorul societății);
  • copie dovadă privind disponibilitatea și rezervarea firmei eliberată de ONRC sau certificatul de înregistrare al societății.