Acte necesare pentru declarație Enel, gaze

  • actul de identitate al declarantului;
  • actele de proprietate ale imobilului.