Acte necesare pentru declarație notorietate

  • actele de identitate ale celor 2 persoane care dau declarația;
  • datele de identificare ale persoanei pentru care se dă declarația.