Acte necesare pentru declarație pierdere documente

  • actul de identitate al declarantului;
  • datele de identificare ale documentului pierdut;
  • dovada publicării în Monitorul Oficial, dacă este cazul.