Acte necesare pentru declarație Prima Casă

  • actul de identitate al declarantului.