Acte necesare pentru declarație radiere ipotecă

  • actul de identitate al reprezentantului instituției de credit;
    procura prin care reprezentantul instituției de credit este împuternicit să semneze declarația;
  • actele de identitate ale proprietarilor imobilului;
  • contractul de ipotecă și contractul de credit;
  • extras de carte funciară pentru informare – se poate obține prin intermediul societății noastre.