Acte necesare pentru declarație revocare procură

  • actul de identitate al declarantului – persoana care a făcut procura;
  • procura ce urmează a fi revocată.