Declarație acceptare/renunțare succesiune

Acte necesare pentru declarație acceptare/renunțare succesiune

 • actul de identitate al persoanei care acceptă succesiunea/renunță la succesiune;
 • certificatul de naştere al persoanei care acceptă succesiunea/renunță la succesiune și certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • certificatul de deces al defunctului.

Declarație acord călătorie minor în stăinătate

Acte necesare pentru declarație acord călătorie minor în stăinătate

 • actul de identitate al părintelui sau, după caz, părinţilor care îşi dau acordul în sensul plecării copilului minor în altă ţară, însoţit de celălalt părinte sau, respectiv, de o terţă persoană majoră;
 • copia actului de identitate al persoanei care însoțește copilul;
 • certificatul de naştere al copilului minor;
 • copia pașaportului sau a cărții de identitate a copilului minor;
 • sentința de divorț dacă minorul este încredințat unuia dintre părinți.


Declarație radiere ipotecă

Acte necesare pentru declarație radiere ipotecă

 • actul de identitate al reprezentantului instituției de credit;
  procura prin care reprezentantul instituției de credit este împuternicit să semneze declarația;
 • actele de identitate ale proprietarilor imobilului;
 • contractul de ipotecă și contractul de credit;
 • extras de carte funciară pentru informare – se poate obține prin intermediul societății noastre.


Declarație asociat/administrator

Acte necesare pentru declarație asociat/administrator

 • actul de identitate al declarantului (asociatul/administratorul societății);
 • copie dovadă privind disponibilitatea și rezervarea firmei eliberată de ONRC sau certificatul de înregistrare al societății.


Declarație Prima Casa

Acte necesare pentru declarație Prima Casă

 • actul de identitate al declarantului.


Declarație pierdere documente

Acte necesare pentru declarație pierdere documente

 • actul de identitate al declarantului;
 • datele de identificare ale documentului pierdut;
 • dovada publicării în Monitorul Oficial, dacă este cazul.


Declarație notorietate

Acte necesare pentru declarație notorietate

 • actele de identitate ale celor 2 persoane care dau declarația;
 • datele de identificare ale persoanei pentru care se dă declarația.


Declarație Enel, gaze

Acte necesare pentru declarație Enel, gaze

 • actul de identitate al declarantului;
 • actele de proprietate ale imobilului.


Declarație revocare procură

Acte necesare pentru declarație revocare procură

 • actul de identitate al declarantului – persoana care a făcut procura;
 • procura ce urmează a fi revocată.