Acte necesare divorţ cu copil minor:

  • actele de identitate ale celor doi soţi. Doar la depunerea cererii de divorţ soţii pot fi reprezentaţi la notariat prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială. La eliberarea certificatulului de divorț soții trebuie să se prezinte personal;
  • certificatele de naştere ale soților;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de naştere al copilului minor rezultat din căsătorie și cartea de identitate pentru copilul care a împlinit vârsta de 14 ani.

Pentru ca soţii să poată divorţa la notar atunci când au copii minori, ei trebuie să convină asupra următoarelor aspecte:

  • numele de familie pe care să îl poarte fiecare după divorţ;
  • exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi;
    stabilirea locuinţei copilului minor după divorţ (potrivit art. 400 Cod civil, copilul poate locui doar la unul dintre părinţi);
  • modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copiii minori;
  • stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Notarul public sesizează autoritatea competentă, atașând cererii proiectul acordului soților cu privire la exercitarea autorității părintești, locuința copiilor, modalitatea de păstrare a legăturilor personale și stabilirea contribuției fiecăruia dintre părinți la creșterea, educarea, învățătura și pregătirea profesională a copiilor după divorț.

Din raportul de anchetă socială trebuie să rezulte că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor este în interesul copilului. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă contrariul, notarul public va emite dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi va îndruma soţii să se adreseze instanţei de judecată pentru soluționarea divorţului.

Pentru constatarea acordului asupra aspectelor menţionate mai sus, notarul public va autentifica convenţia soţilor, care va fi menţionată în certificatul de divorţ.

Dupa primirea cererii notarul public acordă un termen de 30 zile la expirarea căruia soții trebuie să se prezinte personal, iar dacă aceștia stăruie în cererea de divorț notarul va elibera certificatul de divorț.