Acte necesare divorţ fără copii minori:

  • actele de identitate ale celor doi soţi. Numai la depunerea cererii de divorţ, soţii pot fi reprezentaţi la notariat prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială. La eliberarea certificatulului de divorț soții trebuie să se prezinte personal;
  • certificatele de naştere ale soților;
  • certificatul de căsătorie.

Dupa primirea cererii notarul public acordă un termen de 30 zile la expirarea căruia soții trebuie să se prezinte personal, iar dacă aceștia stăruie în cererea de divorț notarul va elibera certificatul de divorț.