Duplicatul unui înscris notarial se poate elibera la cererea oricăreia dintre părți, a reprezentantului legal sau convențional, a succesorilor acestora, precum și a oricărei persoane care justifică un drept sau un interes legitim.

Duplicatul are aceeași forță probantă ca și înscrisul original.

Acte necesare:

  • actul de identitate al solicitantului.