Acte necesare pentru procură cumpărare imobil

  • actul de identitate al viitorului proprietar al imobilului (mandant) și certificatul de căsătorie al acestuia, dacă este cazul;
  • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să cumpere imobilul (mandatar).