Acte necesare pentru procură eliberare pașaport minor

  • actul de identitate al părintelui/părinților care fac împuternicirea (mandant);
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
  • certificat de naștere copil minor.