Acte necesare pentru procură eliberare/ridicare diverse documente

  • actul de identitate al persoanei care face împuternicirea (mandant);
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
  • alte documente în funcție de obiectul procurii, după caz.