Acte necesare pentru procură înmatriculare auto

  • actul de identitate al proprietarului autoturismului (mandant);
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
  • actul de proprietate asupra autoturismului;
  • cartea de identitate a autoturismului.