Acte necesare pentru procură judiciară

  • actul de identitate al persoanei care face împuternicirea (mandant);
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
    datele dosarului (instanța pe rolul căreia se află, număr, obiect, termen etc.), după caz.