Acte necesare pentru procură divorț

  • actul de identitate al soțului care face împuternicirea (mandant);
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
  • certificat de căsătorie.