Acte necesare pentru procură reprezentare succesiune

  • actul de identitate al persoanei care face împuternicirea (mandant);
  • acte de stare civilă care atestă gradul de rudenie al mandantului cu defunctul (certificat de nastere, de căsătorie, etc.);
  • testament (dacă este cazul);
  • certificatul de deces al defunctului;
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatar).