Acte necesare pentru întocmirea unui testament:

  • actul de identitate al persoanei care lasă testamentul (testator); 
  • copia actului de identitate al persoanei în favoarea căreia testatorul lasă testamentul (legatar);
  • actul de proprietate asupra bunurilor pe care testatorul le va lăsa prin testament, dacă este cazul.
  • actele de identitate ale celor doi martori care îl vor asista pe testator, dacă este cazul.