Acte necesare:

  • actul a cărui traducere se solicită în original;
  • traducerea efectuată de traducatorul atestat potrivit legii;
  • actul de identitate și actul de autorizare al traducatorului (acestea nu sunt necesare dacă traducătorul are specimenul de semnătura depus la biroul notarului public).